OPŁATY

opłata za pobyt za godzinę: 1 zł dla dzieci przebywających powyżej 5 godzin w przedszkolu
rodzeństwo:
- 0 zł za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu
dzienna stawka żywieniowa: 8,00 zł
w tym:
- śniadanie: 2,20 zł
- obiad: 4,50 zł
- podwieczorek: 1,30 zł

    Inne opłaty:
  • Składka roczna - fundusz Rady Rodziców - 100 zł
  • Ubezpieczenie dziecka - kwota ustalana corocznie przez Radę Rodziców

Należność za przedszkole można regulować drogą elektroniczną na konto:
37 1020 3844 0000 1202 0139 0061

Prosimy nie dokonywać zaokrągleń kwot wyliczonych przez referenta.

Opłatę za przedszkole należy regulować do 15. każdego miesiąca.